Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai ấn đền Trần

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự lễ khai ấn đền Trần trước của điện Thiên Trường.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự lễ khai ấn đền Trần trước của điện Thiên Trường.