Chủ tịch Hội Cổ sinh - Địa tầng: Cần hiểu đúng kiến nghị dừng xây cáp treo ở vùng lõi Phong Nha - Kẻ Bàng

Hang Sơn Đoòng. Ảnh: Martin Edstrom.
Hang Sơn Đoòng. Ảnh: Martin Edstrom.
Hang Sơn Đoòng. Ảnh: Martin Edstrom.