Chồng “nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh qua đời

Chồng danh ca Giao Linh. Ảnh: GĐCC.
Chồng danh ca Giao Linh. Ảnh: GĐCC.
Chồng danh ca Giao Linh. Ảnh: GĐCC.
Lên top