Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chờ đợi gì ở Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016?