Chính thức khởi động vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 27

Vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 27 chính thức được khởi động. Ảnh: BTC
Vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 27 chính thức được khởi động. Ảnh: BTC
Vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 27 chính thức được khởi động. Ảnh: BTC
Lên top