Chính thức công bố bản dịch bia đá Chăm Pa trên 600 năm

Bia đá với dòng chữ cổ 600 năm được dịch ra sau 9 năm phát hiện, nghiên cứu. Ảnh Đ.V
Bia đá với dòng chữ cổ 600 năm được dịch ra sau 9 năm phát hiện, nghiên cứu. Ảnh Đ.V
Bia đá với dòng chữ cổ 600 năm được dịch ra sau 9 năm phát hiện, nghiên cứu. Ảnh Đ.V
Lên top