Nhà nghiên cứu Lê Đồng Sơn:

Chiến thắng Bạch Đằng 1288 là đỉnh cao của nghệ thuật thủy chiến

Lên top