Chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Không gian trung bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi.
Không gian trung bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi.
Không gian trung bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top