“Chia sẻ để gần nhau hơn” - món quà ý nghĩa dành cho trẻ nhỏ dịp Trung thu

"Chia sẻ để gần nhau hơn" - chương trình Trung thu ý nghĩa dành cho trẻ nhỏ. Ảnh: VTV
"Chia sẻ để gần nhau hơn" - chương trình Trung thu ý nghĩa dành cho trẻ nhỏ. Ảnh: VTV
"Chia sẻ để gần nhau hơn" - chương trình Trung thu ý nghĩa dành cho trẻ nhỏ. Ảnh: VTV
Lên top