Chí Tài, Trấn Thành và loạt nghệ sĩ hài đa tài, giỏi nhiều nghề ở showbiz

Chí Tài, Trấn Thành và loạt nghệ sĩ hài đa nghề, lắm tài của showbiz. Ảnh: CTCC.
Chí Tài, Trấn Thành và loạt nghệ sĩ hài đa nghề, lắm tài của showbiz. Ảnh: CTCC.
Chí Tài, Trấn Thành và loạt nghệ sĩ hài đa nghề, lắm tài của showbiz. Ảnh: CTCC.
Lên top