Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chỉ ở TPHCM Khánh Ly mới thấy trọn vẹn Trịnh Công Sơn