Chi Bảo - bạn diễn với Quyền Linh, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ sau 25 năm

Chi Bảo - bạn diễn với Việt Trinh giải nghệ. Ảnh: NSCC.
Chi Bảo - bạn diễn với Việt Trinh giải nghệ. Ảnh: NSCC.
Chi Bảo - bạn diễn với Việt Trinh giải nghệ. Ảnh: NSCC.
Lên top