Chi 200 tỉ đồng để bảo tồn trang phục: Cần thận trọng tránh lãng phí

Chương trình thời trang giới thiệu một số  trang phục truyền thống của dân tộc.
Chương trình thời trang giới thiệu một số trang phục truyền thống của dân tộc.
Chương trình thời trang giới thiệu một số trang phục truyền thống của dân tộc.
Lên top