Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Chi 104 tỉ đồng để làm sự kiện văn hóa là quá hồ đồ, lãng phí

Lễ hội Lam Kinh, một trong những sự kiện văn hóa do Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức hàng năm.
Lễ hội Lam Kinh, một trong những sự kiện văn hóa do Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức hàng năm.
Lễ hội Lam Kinh, một trong những sự kiện văn hóa do Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức hàng năm.
Lên top