Chi 104 tỉ đồng cho lễ hội danh xưng Thanh Hóa: Quá phù phiếm!

Hình ảnh lễ hội Lam Kinh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức hàng năm.
Hình ảnh lễ hội Lam Kinh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức hàng năm.
Hình ảnh lễ hội Lam Kinh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức hàng năm.
Lên top