Chen lấn để dâng sao giải hạn: Có giải được hạn?

Chen nhau cúng sao giải hạn tại một ngôi chùa ở Hà Nội.
Chen nhau cúng sao giải hạn tại một ngôi chùa ở Hà Nội.
Chen nhau cúng sao giải hạn tại một ngôi chùa ở Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top