Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chế Linh lần đầu tổ chức liveshow tại TPHCM sau 3 thập kỷ