Châu của Hồng Diễm "Hướng dương ngược nắng": Con nhà giàu đôi khi cũng khổ

Châu trong 'Hướng dương ngược nắng" là cô gái mang nhiều bi kịch. Ảnh: NSX.
Châu trong 'Hướng dương ngược nắng" là cô gái mang nhiều bi kịch. Ảnh: NSX.
Châu trong 'Hướng dương ngược nắng" là cô gái mang nhiều bi kịch. Ảnh: NSX.
Lên top