Chặng cuối "Hương vị tình thân": Gay cấn hay chỉ tạo ức chế cho người xem?

Phim "Hương vị tình thân" gây nhiều tranh cãi". Ảnh: NSX.
Phim "Hương vị tình thân" gây nhiều tranh cãi". Ảnh: NSX.
Phim "Hương vị tình thân" gây nhiều tranh cãi". Ảnh: NSX.
Lên top