"Chân dung Madam Phương" đạt kỷ lục đấu giá 3,1 triệu USD vì rất khác biệt!

Lên top