Cha ruột tài tử Lý Hùng - NSND Lý Huỳnh qua đời vì bệnh nặng

NSND Lý Huỳnh (bên trái ảnh) - cha ruột tài tử Lý Hùng qua đời. Ảnh: Lý Hùng
NSND Lý Huỳnh (bên trái ảnh) - cha ruột tài tử Lý Hùng qua đời. Ảnh: Lý Hùng
NSND Lý Huỳnh (bên trái ảnh) - cha ruột tài tử Lý Hùng qua đời. Ảnh: Lý Hùng
Lên top