"Cha cõng con" tham dự Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ lần thứ 48