CGV lại vướng lùm xùm khi ‘Găng tay đỏ’ bị ngừng chiếu đột ngột