Cát Phượng kể thời khó khăn với Quyền Linh: 2 anh em ăn cơm không rồi khóc

Cát Phượng nói về thời khó khăn với Quyền Linh. Ảnh: MCV.
Cát Phượng nói về thời khó khăn với Quyền Linh. Ảnh: MCV.
Cát Phượng nói về thời khó khăn với Quyền Linh. Ảnh: MCV.
Lên top