Cấp phép khai quật khảo cổ tại điện Thái Hòa

Điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ.
Điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ.
Điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ.
Lên top