Cặp bài trùng độc nhất vô nhị trên đất Tổ

Nhà thơ Bút Tre (trái) và nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương
(ảnh do nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn cung cấp).
Nhà thơ Bút Tre (trái) và nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương (ảnh do nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn cung cấp).