Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cao Thái Hà cặp với Khương Thịnh trong “Tình thù hai mặt”