Cánh diều vàng 2017 bị chê có quá nhiều phim dở

Hình ảnh về sự cố trao thiếu cup tại giải thưởng Cánh diều vàng 2016.
Hình ảnh về sự cố trao thiếu cup tại giải thưởng Cánh diều vàng 2016.
Hình ảnh về sự cố trao thiếu cup tại giải thưởng Cánh diều vàng 2016.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM