Cần kìm nén cảm xúc và đi vào nội tâm nhiều hơn!

Ngoài phim “Sinh tử” thì thực tế là nhiều phim truyền hình Việt, diễn viên thường phải nói quá nhiều và lấy lời nói thay hành động.
Ngoài phim “Sinh tử” thì thực tế là nhiều phim truyền hình Việt, diễn viên thường phải nói quá nhiều và lấy lời nói thay hành động.
Ngoài phim “Sinh tử” thì thực tế là nhiều phim truyền hình Việt, diễn viên thường phải nói quá nhiều và lấy lời nói thay hành động.
Lên top