“Cảm ơn những điều phi thường”– đêm nhạc trực tuyến kết nối những trái tim

Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” gây quỹ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: BTC
Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” gây quỹ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: BTC
Đêm nhạc “Cảm ơn những điều phi thường” gây quỹ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: BTC
Lên top