Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các sao Việt gác việc riêng để biểu diễn ủng hộ Minh Thuận