Các sao Tây du ký, Bao Thanh Thiên giải nghệ trở thành doanh nhân giàu có

Các sao Tây du ký, Hoàn Châu cách cách... giàu có nhờ kinh doanh sau khi giải nghệ. Ảnh: Xinhua.
Các sao Tây du ký, Hoàn Châu cách cách... giàu có nhờ kinh doanh sau khi giải nghệ. Ảnh: Xinhua.
Các sao Tây du ký, Hoàn Châu cách cách... giàu có nhờ kinh doanh sau khi giải nghệ. Ảnh: Xinhua.
Lên top