Các rạp phim ở TPHCM vắng vẻ trước giờ tạm đóng cửa vì COVID-19

Một số rạp chiếu phim CGV ở TPHCM. Ảnh: Đông Du.
Một số rạp chiếu phim CGV ở TPHCM. Ảnh: Đông Du.
Một số rạp chiếu phim CGV ở TPHCM. Ảnh: Đông Du.
Lên top