Các phiên bản Tôn Ngộ Không của Tây du ký: Ai vượt qua Lục Tiểu Linh Đồng?

Các vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây du ký trên màn ảnh. Ảnh: Xinhua.
Các vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây du ký trên màn ảnh. Ảnh: Xinhua.
Các vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây du ký trên màn ảnh. Ảnh: Xinhua.
Lên top