Các nhà chuyên môn lên tiếng quanh vụ “Copy tranh cũ, mang đi thi và được giải”