Các nghệ sĩ Việt khỏi COVID-19: Lạc quan giúp chiến thắng bệnh dịch

Nghệ sĩ Việt chiến thắng COVID-19. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt chiến thắng COVID-19. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt chiến thắng COVID-19. Ảnh: NSCC.
Lên top