Các nghệ sĩ đồng loạt phản đối phát ngôn sốc của Tùng Dương về bolero

Nhiều người lên tiếng phản đối phát ngôn của Tùng Dương về bolero.
Nhiều người lên tiếng phản đối phát ngôn của Tùng Dương về bolero.