Tu bổ bờ kè Hộ thành hào (Huế):

Các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát phải tiến hành kiểm điểm

Hơn 1km bờ kè Hộ thành hào thuộc quần thể Di tích Kinh thành Huế đã bị hạ giải để xây mới. Ảnh: PĐ
Hơn 1km bờ kè Hộ thành hào thuộc quần thể Di tích Kinh thành Huế đã bị hạ giải để xây mới. Ảnh: PĐ
Hơn 1km bờ kè Hộ thành hào thuộc quần thể Di tích Kinh thành Huế đã bị hạ giải để xây mới. Ảnh: PĐ
Lên top