Ca sĩ Y Jang Tuyn - giải ba Sao Mai qua đời sau 1 tháng điều trị COVID-19

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì COVID-19. Ảnh: GĐCC.
Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì COVID-19. Ảnh: GĐCC.
Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời vì COVID-19. Ảnh: GĐCC.
Lên top