Ca sĩ Thu Phương kể chuyện gói bánh chưng, đón tết cổ truyền trên đất Mỹ

Thu Phương cùng mẹ ca sĩ Bằng Kiều đang gói bánh chưng chuẩn bị đón giao thừa tại Mỹ.
Thu Phương cùng mẹ ca sĩ Bằng Kiều đang gói bánh chưng chuẩn bị đón giao thừa tại Mỹ.
Thu Phương cùng mẹ ca sĩ Bằng Kiều đang gói bánh chưng chuẩn bị đón giao thừa tại Mỹ.