Ca sĩ Thanh Lam bị trượt danh hiệu NSND

Nghệ sĩ ưu tú, ca sĩ Thanh Lam.
Nghệ sĩ ưu tú, ca sĩ Thanh Lam.
Nghệ sĩ ưu tú, ca sĩ Thanh Lam.