Ca sĩ Đức Tuấn và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh “nên duyên” trong "Lý Sơn – đảo tình yêu"