Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Ca nương 6 tuổi” Tú Thanh xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam