Cá mập, thiện ác và cổ tích đại dương

Cảnh phim “Thiện ác đối đầu 2”. Ảnh do Galaxy cung cấp.
Cảnh phim “Thiện ác đối đầu 2”. Ảnh do Galaxy cung cấp.
Cảnh phim “Thiện ác đối đầu 2”. Ảnh do Galaxy cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM