Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Bún mắng cháo chửi” - khi lòng tự trọng bị cất sau bát bún