Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bức Tường làm liveshow kỷ niệm 1 năm ngày mất của Trần Lập