“Bông hồng nước Anh” trong “Vòng xoay cám dỗ”

Một cảnh trong phim. Nguồn ảnh: CGV cung cấp
Một cảnh trong phim. Nguồn ảnh: CGV cung cấp
Một cảnh trong phim. Nguồn ảnh: CGV cung cấp
Lên top