Boney M và Chris Norman yêu cầu khắt khe khiến nhà tổ chức liveconcert "chóng mặt"