Bolero đang bị "sáng tạo" quá đà?

Phương Anh, người được xưng tụng là ngọc nữ bolero hiện nay.
Phương Anh, người được xưng tụng là ngọc nữ bolero hiện nay.
Phương Anh, người được xưng tụng là ngọc nữ bolero hiện nay.
Lên top