Bộ VHTTDL yêu cầu dừng lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao tại nơi có dịch

Với những địa phương đang có dịch, Bộ VHTTDL yêu cầu tạm dừng các lễ hội, sự kiện văn hoá thể thao. Ảnh: LĐ.
Với những địa phương đang có dịch, Bộ VHTTDL yêu cầu tạm dừng các lễ hội, sự kiện văn hoá thể thao. Ảnh: LĐ.
Với những địa phương đang có dịch, Bộ VHTTDL yêu cầu tạm dừng các lễ hội, sự kiện văn hoá thể thao. Ảnh: LĐ.
Lên top